Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

o projekcie


Czym są spółdzielnie socjalne?

Spółdzielnia socjalna jest formą prawną podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mającą umożliwić jej członkom, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

Kto może założyć spółdzielnie socjalną w ramach projektu „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”?

Osoby bezrobotne mieszkające na terenie województwa podkarpackiego planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje.

aktualnosci projektowe

19.03.2014

Działa już oficjalny fanpage Stowarzyszenia B-4 na Facebooku!

Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4


20.08.2013

Szanowni Państwo informujemy, iż uległ zmianie katalog wydatków kwalifkowalnych w ramach wsparcia podstawowego zawarty w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do pobrania zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych.


28.05.2013

Szanowni Państwo informujemy o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.


06.05.2013

Szanowni Państwo informujemy o wstępnych wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.kontakt

Realizator projektu

Stowarzyszenie B-4
ul. Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
tel. 731 998 568
fax +(48) 17 778 85 91
info@b4.org.pl
www.b4.org.pl

Biuro projektu

Stowarzyszenie B-4
ul. Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
tel. 731 998 568
fax +(48) 17 778 85 91
spoldzielnie@b4.org.pl